तद्वत्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तद्वत् शब्दप्रकार : तत्सम