तदिह

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तदिह शब्दप्रकार : तत्सम