तदनु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तदनु शब्दप्रकार : तत्सम