तथापि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तथापि शब्दप्रकार : तत्सम