ज्योत्स्न

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्योत्स्न शब्दप्रकार : तत्सम