ज्योतीषां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्योतीषां शब्दप्रकार : तत्सम