जैमिनी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जैमिनी शब्दप्रकार : तत्सम