जुह्वति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जुह्वति शब्दप्रकार : तत्सम