जीवेमः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवेमः शब्दप्रकार : तत्सम