जीवितेन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवितेन शब्दप्रकार : तत्सम