जीवात्मा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवात्मा शब्दप्रकार : तत्सम