जीवनं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवनं शब्दप्रकार : तत्सम