जीवति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवति शब्दप्रकार : तत्सम