जिव्हां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जिव्हां शब्दप्रकार : तत्सम