जिव्यते

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जिव्यते शब्दप्रकार : तत्सम