जिवधारणकारि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जिवधारणकारि शब्दप्रकार : तत्सम