जित्वा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जित्वा शब्दप्रकार : तत्सम