जितेन्द्रियः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जितेन्द्रियः शब्दप्रकार : तत्सम