जिगिषतां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जिगिषतां शब्दप्रकार : तत्सम