जिंव्हा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जिंव्हा शब्दप्रकार : तत्सम