जालं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जालं शब्दप्रकार : तत्सम