जाया

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जाया शब्दप्रकार : तत्सम