जातः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जातः शब्दप्रकार : तत्सम