जह्नुसुता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जह्नुसुता शब्दप्रकार : तत्सम