जललव

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जललव शब्दप्रकार : तत्सम