जलबन्धः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जलबन्धः शब्दप्रकार : तत्सम