जम्बूकः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जम्बूकः शब्दप्रकार : तत्सम