जम्बाल

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जम्बाल शब्दप्रकार : तत्सम