जन्मबन्ध

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जन्मबन्ध शब्दप्रकार : तत्सम