जन्तवः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जन्तवः शब्दप्रकार : तत्सम