जनसंसदि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जनसंसदि शब्दप्रकार : तत्सम