जगत्पते

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जगत्पते शब्दप्रकार : तत्सम