जगतः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जगतः शब्दप्रकार : तत्सम