जंतूनां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जंतूनां शब्दप्रकार : तत्सम