छेदन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छेदन शब्दप्रकार : तत्सम