छुरिका

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छुरिका शब्दप्रकार : तत्सम