छात्राः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छात्राः शब्दप्रकार : तत्सम