चराचरं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चराचरं शब्दप्रकार : तत्सम