घुसाइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

घुसाइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू घुस् (+आइ॰] १. घुस्ने क्रिया वा प्रक्रिया । [ घुसाउ+आइ] २. घुसाउने क्रिया वा प्रक्रिया । [ > ] घुसाइनु— क॰ क्रि॰ घुस्न लाइनु । घुसाउनु— प्रे॰ क्रि॰ पसाउनु; छिराउनु; घुसार्नु; घुस्न लाउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: