गर्त

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गर्त शब्दप्रकार : तत्सम