गनगन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गनगन

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [अ॰ मू॰ गन्+अ(बि॰)] मन्दस्वरमा झर्को लाग्ने गरी आउने बोली वा आवाज; त्यसरी बारम्बार गरिरहेको कुरो; कचकच; फतफत । > गनगनाइ— ना॰ गनगनाउने क्रिया वा प्रक्रिया । गनगनाइनु— अ॰ क्रि॰ गनगन गरिनु; फतफताइनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: