गतिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गतिः शब्दप्रकार : तत्सम