गता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गता शब्दप्रकार : तत्सम