गतः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गतः शब्दप्रकार : तत्सम