गणकऋषिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गणकऋषिः शब्दप्रकार : तत्सम