गञ्जीफा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गञ्जीफा शब्दप्रकार : तत्सम