गच्छन्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गच्छन् शब्दप्रकार : तत्सम