गँगथ्याइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गँगथ्याइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू गँगरि(+याइ॰] गँगरिने किसिम, क्रिया वा प्रक्रिया । [ > ] गँगथ्याइनु— क॰ क्रि॰ जाडोले कक्रक्क पारिनु; गँगर्क्याइनु । गँगथ्याउनु— स॰ क्रि॰/प्रे॰ क्रि॰ १. जाडोले कक्रक्क पार्नु; गँगर्क्याउनु । २. गँगरिन लाउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: