खनति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खनति शब्दप्रकार : तत्सम