केन्द्र

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

केन्द्र शब्दप्रकार : तत्सम